Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z organami koncesyjnymi i organami administracji (..)

Spotkanie z organami koncesyjnymi i organami administracji geologicznej

29 Maja 2024

We wtorek, 28 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, z inicjatywy dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, odbyło się spotkanie z organami koncesyjnymi i organami administracji geologicznej stopnia wojewódzkiego i powiatowego z terenu województwa śląskiego i małopolskiego. W wydarzeniu uczestniczyli: zastępca dyrektora OUG w Katowicach, zastępca dyrektora OUG w Rybniku, nadinspektorzy OUG w Katowicach i Rybniku, Geolog Wojewódzki w Katowicach i Geolog Wojewódzki w Krakowie, przedstawiciele: Urzędów Marszałkowskich w Katowicach i Krakowie, organów koncesyjnych i organów administracji geologicznej z powiatów: będzińskiego, bieruńsko-lędzińskiego, cieszyńskiego, częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, mikołowskiego, myszkowskiego, pszczyńskiego, tarnogórskiego, wodzisławskiego, oraz miast na prawach powiatu: Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Sosnowiec, Zabrze i Żory.

Celem spotkania było przedstawienie organom administracji geologicznej problematyki związanej z nielegalną eksploatacją kopalin, w tym działań informacyjno-edukacyjnych prowadzonych w tym zakresie przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. Ponadto omówiono również zasady współdziałania organów koncesyjnych i organów nadzoru górniczego, przy zatwierdzaniu projektów zagospodarowania złoża, wydawaniu koncesji na wydobywanie kopalin i decyzji stwierdzających wygaśnięcie koncesji.

do góry