Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Podpisanie porozumienia o współpracy z Głównym (..)

Podpisanie porozumienia o współpracy z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska

14 Grudnia 2022

W środę, 14 grudnia br. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy WUG, a GIOŚ dotyczące współpracy obu jednostek w zakresie współdziałania w ramach swoich kompetencji i zadań ustawowych, w szczególności poprzez:

  • wymianę informacji, sprawozdań oraz wniosków wynikających z analizowanych problemów w skali krajowej o istotnym znaczeniu dla środowiska;
  • wzajemne informowanie się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach będących w obszarze kompetencji drugiej Strony;
  • prowadzenie skoordynowanych czynności kontrolnych w zakładach górniczych;
  • informowanie i zapraszanie na szkolenia, sympozja, konferencje naukowe oraz ćwiczenia praktyczne organizowane przez Strony.

Porozumienie podpisali prezes WUG dr inż. Adam Mirek i Magda Gosk p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, która powiedziała m.in.:

Bardzo się cieszymy z podpisania nowego porozumienia. Pozwoli to naszym instytucjom jeszcze lepiej współpracować na szczeblu centralnym oraz terenowym i przeciwdziałać naruszaniu przepisów ochrony środowiska. Region Śląska jest nam bardzo bliski i chcemy razem dbać o nasze środowisko.

Ponadto w wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele obu jednostek: I wiceprezes WUG dr inż. Krzysztof Król, II wiceprezes WUG Piotr Wojtacha, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Piotr Kujawski, Bogusława Madej główny specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem, Stanisław Bartosik dyrektor Biura Komunikacji Społecznej, a także Krzysztof Gołębiewski p.o. zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Treść podpisanego Porozumienia

do góry