Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnie terenu gmin Cyców, Ludwin i Puchaczów

14 Grudnia 2022

We wtorek, 13 grudnia br., w siedzibie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. odbyło się XIX Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gmin: Cyców, Ludwin i Puchaczów.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele: Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie, samorządów terytorialnych, tj. Wójtowie Gmin Cyców, Ludwin i Puchaczów oraz przedstawiciele LW „Bogdanka” S.A.

Podczas spotkania omówiono:

  • Zagadnienie sejsmiczności wywołanej robotami górniczymi w obszarze górniczym w II połowie 2022 r. (aparatura pomiarowa, przyczyny i skutki aktywności wstrząsów, monitorowanie sejsmiczności, przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z aktywności sejsmicznej, itp.).
  • Informacje Wójtów Gmin Puchaczów, Ludwin, Cyców na temat szkód górniczych, które wystąpiły w II połowie 2022 r. oraz napraw wynikłych z prowadzenia bieżącej działalności górniczej LW Bogdanka S.A.
  • Przebieg eksploatacji górniczej w II półroczu 2022 r. ze szczególnym uwzględnieniem skutków jej oddziaływania na powierzchnię terenu w granicach obszaru górniczego oraz zaplanowane na I półrocze 2023 r. roboty górnicze i prognozowane w tym okresie oddziaływania na powierzchnię terenu.
  • Sprawy związane z naprawą szkód górniczych wykonane w II półroczu 2022 r. przez LW Bogdanka S.A.
do góry