Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Polityka surowcowa Polski

Polityka surowcowa Polski

11 Marca 2015

Mirosław Koziura, prezes WUG uczestniczył w konferencji pt. „Polityka surowcowa Polski”, która odbyła się 11 marca br. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Z inicjatywy Sławomira Brodzińskiego, Głównego Geologa Kraju powstaje „Biała księga ochrony złóż kopalin”. Ministerstwo Gospodarki przygotowuje „Założenia do Planu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski w zakresie surowców nieenergetycznych. Te dwa dokumenty być może będą fundamentem polityki surowcowej Polski, o którą zabiegają różne gremia polityczne, gospodarcze, naukowe oraz przedsiębiorcy sektora wydobywczego. Wsparciem działań na szczeblu rządowym była dzisiejsza  konferencja w Krakowie, podczas której zaprezentowano wyniki raportu pt. „Polityka surowcowa Polski: Rzecz o tym, czego nie ma, a jest bardzo potrzebne”, opracowanego pod redakcją prof. dr. hab. Jerzego Hausnera. 

Podczas krakowskiej dyskusji wskazywano, że problematyka pozyskiwania surowców mineralnych z różnych źródeł stanowi w ostatnich latach priorytet w wielu dokumentach strategicznych UE. W Polsce prace w tym zakresie dopiero rozpoczęto. Istotne w tych działaniach jest nie tylko sformułowanie celu i zasad polityki, ale również warunków prawnych, ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. W kontekście ochrony złóż kopalin wyzwania polityki surowcowej Polski przedstawił Sławomir Brodziński, Główny Geolog Kraju. Przedsiębiorcy górniczy wskazywali aspekty konkurencyjności gospodarki, które powinny być uwzględnione w długofalowej polityce na szczeblu krajowym w celu zapewnienia bieżącego i perspektywicznego bezpieczeństwa gospodarczego kraju.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele: przedsiębiorców przemysłu wydobywczego, administracji państwowej, nauki i organizacji pozarządowych.

do góry