Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Górniczy nadzór nad podziemnymi trasami turystycznymi

Górniczy nadzór nad podziemnymi trasami turystycznymi

13 Marca 2015

Turystyka, rekreacja i lecznictwo sanatoryjne w podziemnych wyrobiskach objęte są górniczym nadzorem. Wynika to z nowelizacji Ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Zmiana zapisów ustawowych weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Tym samym rozszerzone zostały zadania WUG i podległych mu jednostek (OUG i SUG) w odniesieniu do zlikwidowanych zakładów górniczych, w których prowadzony jest ruch turystyczny, leczniczy i rekreacyjny. Wcześniej, czyli do końca 2014 r. nadzorem górniczym objęte były tylko cztery takie obiekty: Kopalnia Soli „Bochnia”, Kopalnia Soli „Wieliczka”, Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” i Kopalnia Węgla Kamiennego „Królowa Luiza”. Od 2015 r. będzie ich znacznie więcej. Z rozpoznania przeprowadzonego przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych wynika, że na terenie całej Polskich jest ich 16. Lista nie jest ostateczna, może się zmienić po weryfikacji uzyskanych danych. Z tego powodu nie była jeszcze oficjalnie publikowana.

Nowelizacja ustawy Pgg, która weszła w życie od 1 stycznia br., ujednolica wymogi dla wszystkich organizatorów ruchu turystycznego, lecznictwa sanatoryjnego i imprez rekreacyjnych  w podziemnych wyrobiskach górniczych. Prawo przewiduje możliwość odstępstwa na podstawie decyzji wydawanych przez dyrektorów OUG, podejmowanych na postawie indywidualnych wniosków przedsiębiorców, po sprawdzeniu merytorycznych podstaw.

Istotnym celem wprowadzanych zmian jest stworzenie podstawy prawnej do ustanowienia użytkowania górniczego na rzecz podmiotów wykonujących omawianą działalność, co zapewni im posiadanie tytułu prawnego do górotworu. Obowiązkiem ustawowym jest zawarcie umowy przez przedsiębiorcę z organem koncesyjnym (samorządem wojewódzkim). Pozostają w mocy umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego zawarte na podstawie dotychczasowych przepisów.

W połowie roku dla wszystkich przedsiębiorców zajmujących się prowadzeniem ruchu turystycznego, lecznictwa sanatoryjnego i rekreacji w zlikwidowanych podziemnych zakładach górniczych pracownicy merytoryczni WUG przygotują spotkanie informacyjno-szkoleniowe. Wyjaśnione zostaną wówczas wszelkie wątpliwości dotyczące interpretacji zapisów ustawowych. Będzie wtedy możliwość uzyskania indywidualnych porad. Pytania i kwestie wymagające szczegółowego opracowania i wyjaśnienia można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: lub tradycyjną na adres: Departament Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego WUG, 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 31.

do góry