Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Polscy eksperci nadzoru górniczego w Republice Macedonii

Polscy eksperci nadzoru górniczego w Republice Macedonii

18 Października 2013
Na zaproszenie Rządu Republiki Macedonii, Zbigniew Rawicki, zastępca Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz Anna Grabowska, główny specjalista w Departamencie Prawnym Wyższego Urzędu Górniczego, w dniach 7-10 października 2013 r. odbyli wizytę w Republice Macedonii. Wizyta miała na celu ocenę warunków bezpieczeństwa i uregulowań prawnych dotyczących górnictwa podziemnego w tym kraju.

W trakcie wizyty skupiono się na nurtujących gospodarzy zagadnieniach dotyczących poprawy warunków szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zarówno w odniesieniu do pracowników podziemnych zakładów górniczych, jak i obiektów oraz parku maszynowo-technicznego w tym rodzaju zakładów górniczych. Audytem w tym zakresie objęto 3 podziemne zakłady górnicze wydobywające rudy cynku i ołowiu: Zlatovo, Sasa, oraz Toranica.

W wyniku wizyty zostanie sporządzony raport dla Rządu Republiki Macedonii, zawierający zalecenia dotyczące wprowadzenia zmian w systemie prawnym i implementacji najlepszych praktyk w działalności w zakresie górnictwa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz w sposobie organizacji i działania organów nadzoru nad prowadzeniem działalności w zakresie górnictwa.
do góry