Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/9 posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego

9 posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego

18 Października 2013

W dniu 18 października 2013r., w siedzibie Kopalni Węgla Kamiennego "Mysłowice-Wesoła" w Mysłowicach, odbyło się 9 posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Katowice. Posiedzenie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczył Wiceprezydent Miasta Katowice oraz przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędu Miasta Katowice, Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. oraz kopalń "Murcki-Staszic", "Mysłowice-Wesoła", "Wieczorek" i "Wujek".

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie II i III kwartału 2013r. wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
Ponadto szczegółowo zostały poruszone zagadnienia współpracy organów samorządowych z kopalniami, prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta.

Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego w IV kwartale 2013r. i I kwartale 2014r. zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów oraz działań profilaktycznych.

do góry