Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Porozumienie o współpracy OUG w Gdańsku z (..)

Porozumienie o współpracy OUG w Gdańsku z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska

21 Lipca 2023

W środę, 19 lipca br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku odbyło się spotkanie zastępcy dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, podczas którego podpisano porozumienie o współpracy obydwu organów w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym organizacji działań prewencyjnych.

Podczas spotkania omówiono sposoby realizacji zawartego porozumienia, a także wymieniono się doświadczeniami w zakresie spraw będących w kompetencjach obydwu stron.

Omówiono między innymi:

  • bieżące współdziałanie w sprawach dotyczących składowania odpadów w wyrobiskach górniczych,
  • problem składowania odpadów w miejscach nielegalnej eksploatacji kopalin,
  • działalność kontrolną i interwencje w zakresie ochrony środowiska w zakładach górniczych,
  • zagadnienia dotyczące eksploatacji oraz składowania odpadów w wyrobiskach poeksploatacyjnych.

Spotkanie zorganizowano w ramach realizacji postanowień porozumienia z dnia 14 grudnia 2022 r. o współdziałaniu zawartego pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

do góry