Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Porozumienie o współpracy z Głównym Inspektorem Ochrony (..)

Porozumienie o współpracy z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska

4 Kwietnia 2014

4 kwietnia br. w Warszawie zawarto porozumienie o współpracy WUG z Głównym Inspektorem Środowiska, dotyczące węglowodorów niekonwencjonalnych. Dokument podpisali: Mirosław Koziura, wykonujący obowiązki prezesa WUG oraz Andrzej Jagusiewicz, Główny Inspektor Ochrony Środowiska. W uroczystości uczestniczył Sławomir Brodziński, Główny Geolog Kraju.
W porozumieniu zobowiązano się do współdziałania w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska na każdym etapie robót poszukiwawczo – rozpoznawczych złóż węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych oraz wydobywania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych. Współpraca odbywać się będzie na szczeblu: centralnym – pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego oraz terenowym – pomiędzy wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska a dyrektorami okręgowych urzędów górniczych.
Współdziałanie realizowane będzie poprzez:
- wymianę informacji, sprawozdań oraz wniosków wynikających z analizowanych problemów w skali krajowej o istotnym znaczeniu dla środowiska;
- wzajemne informowanie się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach; prowadzenie skoordynowanych czynności kontrolnych;
- przekazywanie informacji istotnych ze względu na przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym oraz w przypadku wystąpienia poważnych awarii będących następstwem robót poszukiwawczo-rozpoznawczych złóż węglowodorów niekonwencjonalnych oraz wydobywania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych;
- informowanie i zapraszanie na szkolenia, sympozja, konferencje naukowe oraz ćwiczenia praktyczne organizowane przez WUG i GIOŚ.
Postanowiono, że przynajmniej raz w roku odbywać się będzie spotkanie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w celu posumowania dotychczasowej współpracy oraz ustalenia priorytetów we wzajemnym współdziałaniu na rok następny. Porozumienie zawarte na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania.

do góry