Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami zakładów górniczych (..)

Spotkanie z przedstawicielami zakładów górniczych wydobywających ropę naftową i gaz ziemny otworami wiertniczymi

9 Kwietnia 2014

8 kwietnia br. w Ośrodku Kopalń Krosno z inicjatywy dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami – osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych wydobywających ropę naftową i gaz ziemny otworami wiertniczymi. Spotkanie było kontynuacją spotkań związanych z realizacją celów i zadań "Strategii działania urzędów górniczych na lata 2010 – 2014". Jego celem było m.in. omówienie spostrzeżeń i wniosków z dotychczasowej działalności kontrolnej oraz problematyki związanej z:
- aktualnym stanem bezpieczeństwa w nadzorowanych przez OUG w Krośnie zakładach górniczych wydobywających ropę naftową i gaz ziemny otworami wiertniczymi,
- wymaganiami stawianymi podmiotom wykonującym prace w ruchu zakładów górniczych, w tym dotyczącymi podziału odpowiedzialności pomiędzy krzg oddziału wydobywczego i wykonującego wiercenia na potrzeby prowadzenia ruchu zakładu górniczego,
- wymaganiami dla małych doprężarek/sprężarek gazu w świetle Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie,
- wymaganiami formalno-prawnymi dla urządzeń dopuszczonych do stosowania w ruchu zakładów górniczych.
Ponadto podczas narady przedstawiono informację o planach inwestycyjnych
w Oddziale w Sanoku w roku 2014 oraz profilaktyce powypadkowej za rok 2013.

do góry