Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Porozumienie z burmistrzem Bierunia

Porozumienie z burmistrzem Bierunia

10 Czerwca 2010
W dniu 10 czerwca 2010 r. powołano Zespół Porozumiewawczy dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Kompanii Węglowej S.A. na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych miasta Bieruń. Porozumienie w tej sprawie podpisano w siedzibie Kompani Węglowej S.A. w Katowicach.

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy dyrektorem OUG w Katowicach, burmistrzem Bierunia i prezesem Kompanii Węglowej S.A. Zakres pracy powołanego Zespołu będzie obejmował między innymi zagadnienia związane z analizą skutków dokonanej i projektowanej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu, realizacją naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładów górniczych oraz oceną podejmowanych działań profilaktycznych.


do góry