Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami zakładów wydobywających (..)

Spotkanie z przedstawicielami zakładów wydobywających solanki, wody lecznicze i termalne

10 Czerwca 2010
W dniu 9 czerwca 2010 r. z inicjatywy Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Geotermia Podhalańska" S.A. w Zakopanem odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu otworowych zakładów górniczych wydobywających solanki, wody lecznicze i termalne.

Podczas spotkania przedstawiono stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie w 2009 r., omówiono wypadki zaistniałe w zakładach górniczych w 2009 r. Poruszono rolę "czynnika ludzkiego", zagrożeń naturalnych i technicznych jako przyczyny wypadków przy pracy oraz przedstawiono zasady prawidłowego gospodarowania złożami kopalin w procesie eksploatacji.

Dyrektor OUG w Krakowie przypomniał kierownikom ruchu zasady i sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego.

W spotkaniu wziął udział przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy w Krakowie.
do góry