Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

28 Maja 2015
28 maja br. odbyło się XXXVI posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie, która jest organem doradczym prezesa WUG. Członkowie Komisji zapoznali się z prezentacją stanu bezpieczeństwa w polskim górnictwie w ubiegłym roku oraz aktualną sytuacją wypadkową w zakładach górniczych. W porządku obrad znalazły się także zagadnienia dotyczące stanu zagrożenia metanowego oraz odmetanowania w kopalniach węgla kamiennego w roku 2014 oraz zagrożenia tąpaniami w aspekcie tąpnięcia do którego doszło 18 kwietnia 2015 r. w KHW S.A. KWK „Wujek” Ruch Śląsk.

Podczas posiedzenia omówiono katalog działań prewencyjnych podejmowanych przez WUG, w zakresie zwalczania zagrożeń i eliminowania ryzykownych zachowań  pracowników zakładów górniczych w tym m.in. pięciu filmów szkoleniowych oraz tegorocznych seminariów o charakterze szkoleniowym, przeprowadzonych w bieżącym roku w ramach dobrych praktyk „Obudowa kotwowa jako skuteczny sposób wzmocnienia obudowy podporowej w kopalniach węgla kamiennego” (zorganizowane 15 stycznia przez WUG i AGH ) oraz „Odmetanowane górotworu w kopalniach węgla kamiennego”(zorganizowane przez WUG i ZUS 17 kwietnia iplanowane na 9 czerwca).

Wiodącym tematem dzisiejszych obrad było zagrożenie metanowe w podziemnych zakładach górniczych. Uznano, że zwalczanie tego zagrożenia jest kluczowe dla „być albo nie być” polskiego górnictwa ze względów bezpieczeństwa pracy w kopalniach oraz  unijnej dyrektywy dotyczącej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Pozytywnie oceniono przedsięwzięcia podejmowane przez przedsiębiorców, które w 2014 roku przyniosły zwiększenie efektywności odmetanowania oraz ilości zagospodarowanego metanu. Uznano, że dla dalszego postępu w rozwiązywaniu tego problemu konieczne jest integrowanie działań podejmowanych przez przedsiębiorców i ich stowarzyszenia, jednostki naukowo-badawcze, organizacje związkowe i nadzór górniczy. W tym kontekście rozmawiano również o  dotychczasowych wynikach strategicznego projektu badawczego „Poprawa bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie”, realizowanego z inicjatywy prezesa WUG.

Z opublikowanego wczoraj raportu WUG dotyczącego stanu bezpieczeństwa i zagrożeń występujących w polskim górnictwie najszerszą dyskusję wzbudziła analiza zgonów naturalnych podczas wykonywania pracy w kopalniach oraz struktura wiekowa osób najczęściej ulegających wypadkom. Komisja uznała, że przedsiębiorcy powinni przeanalizować zakres badań medycznych, na podstawie których pracownicy dopuszczani są do pracy w skrajnie trudnych warunkach. W  tym kontekście przedstawiciele związków zawodowych sygnalizowali potrzebę ujęcia pracowników zakładów przeróbczych w grupie uprawnionych do emerytur pomostowych.

Prezes WUG Mirosław Koziura, przedstawił zmiany w strukturze organizacyjnej nadzoru górniczego oraz stan prac legislacyjnych dotyczących rozporządzeń wykonawczych do ustawy Pgg. W związku z prowadzoną restrukturyzacją największej spółki węglowej skład Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie zostanie w najbliższym czasie rozszerzony o przedstawicieli nowych podmiotów gospodarczych, przejmujących kopalnie z KW S.A.

Obrady prowadził prof. Józef Dubiński, przewodniczący Komisji.

do góry