Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie w sprawie bezpieczeństwa pracy w „Wieliczce”

Spotkanie w sprawie bezpieczeństwa pracy w „Wieliczce”

28 Maja 2015

28 maja br. w Kopalni Soli „Wieliczka” odbyło się spotkanie kierownictwa OUG w Krakowie ze Społecznymi Inspektorami Pracy, przodowymi brygad robót chodnikowych oraz zespołów rabunkowych, a także pracownikami odpowiedzialnymi za eksploatację maszyn i urządzeń transportowych. Podczas narady omówiono problematykę bezpiecznego wykonywania prac w warunkach zagrożenia opadem skał ze stropu i ociosu oraz zawałem skał stropowych, najczęściej występujące nieprawidłowości w ruchu podziemnych zakładów górniczych w szczególności w aspekcie zaistniałych wypadków i niebezpiecznych zdarzeń. Przedstawiono przyczyny wypadków, do których doszło podczas wykonywania robót w warunkach zagrożenia opadem skał ze stropu i ociosu i zawałem skał stropowych oraz wypadków związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń transportowych. Omówiono nieprawidłowości stwierdzane podczas przeprowadzanych przez Urząd kontroli robót w kopalni. Podkreślono rolę i znaczenie przodowych brygad i zespołów pracowniczych jak również przedstawicieli Społecznej Inspekcji Pracy dla bezpiecznej organizacji robót górniczych. Zaprezentowano animacje rekonstrukcji zdarzeń i wypadków zaistniałych w kopalniach.

do góry