Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy
w Górnictwie

15 Listopada 2007

W dniu 15 listopada 2007 r. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się XXI posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. Obrady prowadził przewodniczący komisji prof. dr hab. inż. Józef Dubiński.

Podczas posiedzenia omówiono ocenę stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie za 10 miesięcy 2007 r. W dalszej części obrad prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński przedstawił informację na temat światowych doświadczeń w zwalczaniu zagrożenia wyrzutem gazów i skał. Prezes Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Lędzinach Zygmunt Folta omówił problematykę prac mających na celu doskonalenie metod prognozowania zagrożenia metanowego.

Przedyskutowano także zagadnienia funkcjonowania ratownictwa górniczego w górnictwie węgla kamiennego w aspekcie czasowego delegowania ratowników z zakładów górniczych do Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego.

do góry