Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wizyta szefów niemieckich urzędów górniczych

Wizyta szefów niemieckich urzędów górniczych

31 Października 2007
W dniach 29–30 października 2007 r. na zaproszenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Piotra Buchwalda w Katowicach gościli Prezes Saksońskiego Urzędu Górniczego Reinhard Schmidt oraz Prezes Urzędu Górniczego Brandenburgii Klaus Freytag. Podczas spotkania w WUG goście zapoznali się z organizacją i zadaniami polskiego nadzoru górniczego. Ponadto przeprowadzono dyskusję na temat niemieckich i polskich rozwiązań prawnych w zakresie nadzoru nad wyrobami stosowanymi w górnictwie, opracowywania i zatwierdzania planów ruchu zakładów górniczych, procesu przyznawania koncesji na wydobywanie kopalin, odpowiedzialności za szkody związane z ruchem zakładów górniczych.

W drugim dniu wizyty delegacja niemiecka przebywała w kopalni "Wujek" w Katowicach. Podczas spotkania z dyrektorem zakładu Krzysztofem Kurakiem gościom przekazano informacje na temat historii, bieżącej działalności oraz perspektyw eksploatacji w KWK "Wujek". W prezentacji zakładu szeroko przedstawiono działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy załogi. Delegaci z Niemiec zjechali także na poziom 680 kopalni, gdzie zapoznali się z metodą prowadzenia eksploatacji z zastosowaniem podsadzki płynnej. Na zakończenie pobytu w zakładzie udano się pod Pomnik Górników Pomordowanych 16 grudnia 1981 roku w KWK "Wujek".
do góry