Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

18 Maja 2012

17 maja br. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. Pierwsze obrady Komisji w nowym składzie, powołanej przez prezesa WUG na dwuletnia kadencję, zakończyły się sformułowaniem kilku ważnych wniosków. Zaproponowano wypracowanie katalogu dobrych praktyk w przeciwdziałaniu chorobom zawodowym. Zaapelowano do przedsiębiorców o przeprowadzenie kompleksowych kontroli warunków pracy w zakładach mechanicznej przeróbki węgla, w których jest zatrudnionych ok. 10 tys. osób.

Podczas obrad, w kontekście wypadków górniczych do jakich doszło w ubiegłym i bieżącym roku, wskazywano na niepokojącą sytuację firmy zewnętrznych, których coraz więcej pracowników jest wśród ofiar wypadków na terenie kopalń. Przedsiębiorcy wskazywali przyczyny tej sytuacji: braki w zarządzaniu bezpieczeństwem w firmach usługowych, nie najwyższe kwalifikacje ich pracowników i słabe przygotowanie do funkcjonowania w ruchu podziemnego zakładu górniczego. Związkowcy stwierdzali, że kłania się narzucona kopalniom procedura przetargowa, która zmusza do wybierania najtańszych, a nie najbardziej rzetelnych zleceniobiorców.

Dr Joanna Martyka, kierownik Zakładu Badań Ekonomicznych i Społecznych Głównego Instytutu Górnictwa oraz Artur Vogt z Departamentu Warunków Pracy WUG przedstawili Komisji wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych w ośmiu kopalniach węgla kamiennego. Respondenci wskazywali m.in. powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny. Przedstawiciele dozoru na pierwszym miejscu wymieniali problemy w zapewnieniu potrzebnych środków technicznych lub kłopoty w koordynacji pracy własnego zespołu z innymi oddziałami kopalnianymi. Robotnicy najczęściej wskazywali na organizację pracy, pośpiech i presję na jak najszybsze wykonanie zadań oraz rutynę, w dalszej kolejności wymieniali brak odpowiedniego sprzętu i materiałów.

W ankietach ujawniano bezpośrednie przyczyny, które mogą prowadzić do wypadków przy pracy. Ankietowani wskazywali również przypadki otrzymywania poleceń niezgodnych z przepisami, m.in. przewieszania metanomierzy.

Prof. Jozef Dubiński, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie podsumowując obrady zapowiedział, że wnioski ze spotkania zostaną przesłane wszystkim uczestnikom. Będą oni mieli siedem dni na sformułowanie ewentualnych odrębnych opinii. Komisja będzie się koncentrowała na redukcji ryzyka.

do góry