Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Gminy Gierałtowice

18 Maja 2012

17 maja 2012 r. w Kopalni Węgla Kamiennego "Budryk" odbyło się 34 posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Gminy Gierałtowice.
Posiedzenie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Gierałtowice, przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., RZGW oraz kopalń: "Sośnica-Makoszowy", "Knurów-Szczygłowice" i "Budryk".
Podczas spotkania omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie IV kwartału 2011 r. i I kwartału 2012 r. oraz eksploatacji projektowanej w II i III kwartale 2012 r., wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
Podczas posiedzenia przedstawiono zakres realizacji ustaleń zawartych w uchwałach z poprzedniego posiedzenia zespołu. Szczególną uwagę zwrócono na realizację zadań hydrotechnicznych na potokach Gierałtowickim, Chudowskim i Bujakowskim. Ponadto KWK "Sośnica-Makoszowy" omówiła zrealizowaną uchwałę zespołu związaną z regulacją potoku Paniówka.

do góry