Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

6 Maja 2010
W dniu 6 maja 2010 r. w siedzibie WUG odbyło się XXVI posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Została utworzona kilkanaście lat temu, a obraduje dwa razy do roku. Zasiadają w niej między innymi przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Państwowej Inspekcji Pracy, górniczych pracodawców, środowiska naukowego oraz związków zawodowych działających w górnictwie.

Podczas posiedzenia omawiano m.in.:
  • raport z prac Komisji za lata 2008–2009,
  • ocenę stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie w 2009 r. oraz za cztery miesiące br.,
  • raport WUG na temat urządzeń elektrycznych w ścianie 5 KWK "Wujek-Śląsk",
  • podsumowanie realizacji wniosków zawartych w dotychczasowych uchwałach Komisji.
do góry