Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Sprawozdanie z działalności urzędów górniczych w 2009 (..)

Sprawozdanie z działalności urzędów górniczych w 2009 r.

6 Maja 2010
W Wyższym Urzędzie Górniczym zostało opracowane "Sprawozdanie z działalności urzędów górniczych w 2009 r.", które jest dokumentem obrazującym roczne dokonania urzędów górniczych w dwóch zasadniczych perspektywach. Wzorem lat ubiegłych w pierwszej z nich działalność urzędów górniczych została ujęta w aspekcie realizacji priorytetowych celów urzędów górniczych wynikających ze strategii działania na lata 2006–2010. Druga z przyjętych perspektyw przedstawia roczną pracę urzędów górniczych w świetle zadań określonych przepisami prawa. W tej części sprawozdania opisano m.in. działalność administracyjną urzędów górniczych, działalność kontrolną, represyjną, legislacyjną, informacyjną i wydawniczą.

Odrębne rozdziały poświęcono współpracy urzędów górniczych z organami administracji państwowej i innymi instytucjami, współpracy z zagranicą oraz organizacji i zarządzaniu w urzędach górniczych.

Całość sprawozdania uzupełniają załączniki przedstawiające dane dotyczące wypadkowości w górnictwie w 2009 r., opisujące działalność komisji powołanych przez Prezesa WUG oraz zawierające szczegółowy wykaz aktów wewnętrznych Prezesa i Dyrektora Generalnego WUG.

Sprawozdanie dostępne jest w wersji elektronicznej w załączniku.
do góry