Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej i (..)

Posiedzenie Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Zakładach Górniczych

22 Lipca 2011

W dniu 22 lipca 2011 r. w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Zakładach Górniczych.
Celem posiedzenia było zaopiniowanie możliwości dalszego bezpiecznego prowadzenia robót górniczych w KWK "Staszic" przy występującym zagrożeniu metanowym i stosowanej profilaktyce.
W szczególności Komisja zajęła się oceną prawidłowości i skuteczności dotychczasowych rozwiązań organizacyjno-technicznych stosowanych podczas prowadzonej eksploatacji w kontekście bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników i ruchu zakładu górniczego, a także sprawdzeniem adekwatności zaproponowanych we wniosku Przedsiębiorcy rozwiązań organizacyjno-technicznych do poziomu zagrożenia metanowego z uwzględnieniem pozostałych zagrożeń naturalnych, w aspekcie możliwości systemu wentylacyjnego kopalni dla zapewnienia bezpiecznych warunków prowadzenia robót górniczych – eksploatacyjnych.

do góry