Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/WUG: Spotkanie z dziekanami wydziałów górniczych

WUG: Spotkanie z dziekanami wydziałów górniczych

14 Lipca 2011

14 lipca br., w ramach konsultacji społecznych prowadzonych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, odbyło się spotkanie dziekanów wydziałów kształcących kadry dla potrzeb górnictwa. Tematem obrad była między innymi kwestia zgodności projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r. z póź. zm.) w zakresie kierunków i specjalności studiów wyższych.

Prezentacja Departamentu Prawnego

do góry