Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni

Posiedzenie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni

23 Września 2016

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni, gremium opiniodawczo-doradczego powołanego przez prezesa WUG. Komisja, skupiająca w swym gronie ekspertów wielu dziedzin, pracuje pod przewodnictwem Tomasza Białożyta. Podczas dzisiejszego spotkania analizowano „Program eksploatacji złoża rud miedzi w filarze ochronnym miasta Lubina w latach 2017-2019”.  Komisja po zapoznaniu się z programem, wysłuchaniu koreferentów oraz stanowisk władz miasta Lubina i dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, podjęła uchwałę o jego pozytywnym zaopiniowaniu.

 

Komisja zaleciła między innymi, aby w trakcie realizacji programu przedsiębiorca górniczy: kontynuował pomiary wpływów eksploatacji górniczej (pomiary geodezyjne i pomiary drgań gruntu), dokonywał okresowych i szczegółowych przeglądów budynków znajdujących się w zasięgu szkodliwych wpływów oraz podejmował odpowiednie działania profilaktyczne. Przedstawiciel władz miejskich Lubina podkreślił dobrą współpracę samorządu lokalnego z KGHM Polska Miedź S.A. Podczas posiedzenia komisji zapewniono, że będą kontynuowane spotkania zespołów roboczych w ramach prac Zespołu Porozumiewawczego (trójstronnego z udziałem przedstawicieli Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, władz miejskich i KGHM).

do góry