Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Konferencja „Strategia zrównoważonego rozwoju PGNiG SA (..)

Konferencja „Strategia zrównoważonego rozwoju PGNiG SA a bezpieczeństwo pracy”

26 Września 2016

W dniach 22 i 23 września br. w Czarnej odbyła się konferencja pn. „Strategia zrównoważonego rozwoju PGNiG SA a bezpieczeństwo pracy” oraz finał konkursu BHP dla pracowników PGNiG S.A. - Oddział w Sanoku.

W wydarzeniach uczestniczyli przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego oraz Okręgowych Urzędów Górniczych w Krośnie i Krakowie. Wygłoszone przez nich referaty dotyczyły w szczególności:

  • stanu bezpieczeństwa w górnictwie otworowym,
  • organizacji ruchu otworowych zakładów górniczych,
  • zagrożeń energetycznych w górnictwie otworowym,
  • zagadnień budowlanych w otworowych zakładach górniczych.

W VI edycji finału konkursu BHP uczestniczyli, wyłonieni w drodze eliminacji, pracownicy kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego oraz podziemnych magazynów gazu ziemnego należących do PGNiG S.A. - Oddział w Sanoku.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie złożył gratulacje finalistom konkursu BHP, podkreślając jednocześnie duże znaczenie tego rodzaju przedsięwzięć dla poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników. Organizatorom pogratulował podejmowanych działań na rzecz kształtowania kultury bezpieczeństwa, które przyczyniają się do wzmacniania osobistej odpowiedzialności pracowników za bezpieczne zachowania w pracy.

do góry