Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni

Posiedzenie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni

19 Listopada 2018

W piątek, 16 listopada br. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się posiedzenie Komisji ds. Ochrony Powierzchni. Przedmiotem spotkania była „Weryfikacja Skal GSI-2004/11” skierowana pod obrady przez KGHM Polska Miedź S.A. Posiedzeniu przewodniczył wiceprezes WUG Piotr Wojtacha. W obradach Komisji, oprócz jej członków oraz przedstawicieli organów nadzoru górniczego, uczestniczyli również reprezentanci: KGHM Polska Miedź S.A., Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie Oddział Śląski oraz samorządu Gminy Polkowice.

Komisja po analizie wniosku, wysłuchaniu stanowisk Koreferentów, Przedstawiciela Gminy Polkowice, Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu oraz po przeprowadzonej dyskusji pozytywne zaopiniowała przedłożoną „Weryfikację Skal GSI-2004/11”. Mając na względzie uwarunkowania  ochrony powierzchni Komisja sformułowała również zalecenia, które zostały zawarte w Uchwale nr 3/2018.

do góry