Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych (..)

Posiedzenie Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny

19 Maja 2016

18 maja br. odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny.

Podczas posiedzenia rozpatrzono między innymi wniosek Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach z 5 maja 2016 r., dotyczący oceny poprawności stosowanych rozwiązań organizacyjno-technicznych przewidzianych w projekcie technicznym ściany 511 w pokładzie 501, w partii A zachód na poziomie 865 m w KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”. Analizie poddano również inne zastosowane przez kopalnię środki profilaktyczne, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa załogi i ruchu zakładu górniczego w warunkach rzeczywistego stanu zagrożenia metanowego.

Komisja negatywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek, a stanowisko to zawarła w stosownej uchwale.

do góry