Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Współpraca w zakresie wymiany informacji dotyczących (..)

Współpraca w zakresie wymiany informacji dotyczących nadzoru rynku nad wyrobami wprowadzanymi do obrotu i oddawanymi do użytku

17 Maja 2016

12 i 13 maja br. na zaproszenie Głównego Urzędu Miar pracownicy Departamentu Energomechanicznego Wyższego Urzędu Górniczego uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym wymiany informacji i przedstawienia doświadczeń Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w ramach prowadzenia działań z nadzoru rynku nad wyrobami wprowadzanymi do obrotu i oddawanymi do użytku zgodnie z ustawą o systemach oceny zgodności i nadzorze rynku.

W naradzie uczestniczyło 30 przedstawicieli GUM. Tematyka spotkania dotyczyła w szczególności działań realizowanych przez organy nadzoru górniczego, kontroli wyrobów stosowanych w zakładach górniczych, wymagań dla wyrobów i organizacji nadzoru rynku w WUG, zadań realizowanych przez Główny Urząd Miar i Okręgowe Urzędy Miar oraz współpracy z organami celnymi i innymi organami nadzoru rynku. Ponadto omówiono zagadnienia stosowania i nadzoru nad przyrządami pomiarowymi oraz wymagania techniczne dla wyrobów stosowanych w zakładach górniczych.

Spotkanie zakończone zostało podsumowaniem, w którym zaznaczono potrzebę zacieśnienia współpracy pomiędzy urzędami.

do góry