Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Komisji do spraw zagrożeń w kopalni Wieliczka

Posiedzenie Komisji do spraw zagrożeń w kopalni Wieliczka

13 Lutego 2009

13 lutego 2009 r., w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, odbyło się drugie posiedzenie Komisji powołanej przez Prezesa WUG w celu opiniowania stanu zagrożenia wodnego i zawałowego oraz podjęcia niezbędnych działań profilaktycznych dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Kopalni Soli "Wieliczka" S.A. w Wieliczce.

Podczas posiedzenia Wiceprezes WUG M. Koziura wręczył nominacje nowo powołanym członkom Komisji. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie W. Jeziorowski przedstawił zakres opinii i ekspertyz zlecanych przez organy nadzoru górniczego. Ponadto podczas posiedzenia omówiono podział i sposób zagospodarowania wyrobisk górniczych kopalni "Wieliczka". Kierujący zespołami roboczymi Komisji przedstawili szczegóły dotyczące dotychczas przeprowadzonych analiz. Określono również zakres prac zespołów roboczych zajmujących się zagrożeniem zawałowym i zagrożeniem wodnym w KS "Wieliczka" oraz przedstawiono wykaz sporządzanych od 1992 r. ekspertyz dotyczących tych zagrożeń.

do góry