Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wizyta Prezesa WUG w Okręgowym Urzędzie Górniczym w (..)

Wizyta Prezesa WUG w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu

11 Lutego 2009

9 lutego 2009 r. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa złożył wizytę w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu. Podczas spotkania z pracownikami poznańskiego urzędu Prezes WUG przedstawił najważniejsze wyzwania stojące przed organami nadzoru górniczego w bieżącym roku. Ponadto omówiono najważniejsze przepisy prawa, których wejście w życie wpłynie na działalność organów nadzoru górniczego. Dyskutowano na temat przepisów znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nowej ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, projektu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Ponadto omówiono związane z tym zmiany aktów wykonawczych.

Ostatnia część spotkania poświęcona była omówieniu ważniejszych problemów związanych z bieżącą działalnością OUG w Poznaniu.

do góry