Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Komisji ds. Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń (..)

Posiedzenie Komisji ds. Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Aerologicznych
w Podziemnych Zakładach Górniczych

19 Września 2008

19 września br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, odbyło się posiedzenie Komisji ds. Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Zakładach Górniczych.

Podczas posiedzenia prof. dr hab. inż. Józef Sułkowski przedstawił koreferat w sprawie projektu technicznego eksploatacji ściany Cw-4` w pokładzie 358/1 w JSW S.A. KWK "Budryk", w części dotyczącej sposobu przewietrzania, zwalczania zagrożeń naturalnych wraz z technologią pracy.

Dr inż. Janusz Cygankiewicz omówił koreferat w sprawie projektu technicznego likwidacji ściany Cw-1 w pokładzie 364/2 w KWK "Budryk", w części dotyczącej sposobu przewietrzania, zwalczania zagrożeń naturalnych wraz z technologią pracy.

Komisja zaopiniowała oba projekty.

do góry