Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/V Posiedzenie Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w (..)

V Posiedzenie Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy
w Górnictwie Węgla Kamiennego

18 Września 2008

18 września br., w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego, odbyło się piąte posiedzenie Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie Węgla Kamiennego. Obradom przewodniczył Prezes WUG dr inż. Piotr Buchwald.

Podczas obrad przedstawiono stanowiska w zakresie funkcjonowania ratownictwa górniczego oraz roli Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w aspekcie regulacji prawnych projektowanych w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze. Swoje stanowiska w tej sprawie przedstawili: Przewodniczący Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce – Piotr Luberta, Prezes Zarządu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. – Stanisław Parol oraz Prezesi Zarządów Kompanii Węglowej S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. i Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Dyrektor Departamentu Warunków Pracy Wyższego Urzędu Górniczego Cezary Kula omówił:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie węglowym za 8 miesięcy 2008 roku,
  • główne przyczyny i okoliczności zaistniałych wypadków śmiertelnych i ciężkich,
  • zagadnienia adaptacji nowo przyjmowanych pracowników.
Posiedzenie zakończyła dyskusja wokół podjętych zagadnień.

do góry