Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Komisji ds. Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń (..)

Posiedzenie Komisji ds. Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Aerologicznych
w Podziemnych Zakładach Górniczych

12 Listopada 2008

12 listopada br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, odbyło się posiedzenie Komisji ds. Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Zakładach Górniczych.

Celem posiedzenia było zaopiniowanie prawidłowości rozwiązań ujętych w Planie akcji otwarcia, przewietrzania i penetracji otamowanego rejonu ściany F-22 w pokładzie 405/1 łg w KWK "Borynia" z uwzględnieniem opracowanych uprzednio kryteriów, umożliwiających bezpieczne otwarcie i przewietrzenie przedmiotowego rejonu wentylacyjnego, opracowanym przez Jastrzębską Spółką Węglową S.A. KWK "Borynia" oraz uzgodnionym z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. Podczas obrad koreferaty wygłosili: prof. dr hab. inż. Paweł Krzystolik oraz prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak.

do góry