Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Komisji ds. Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń (..)

Posiedzenie Komisji ds. Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Alergologicznych

29 Grudnia 2011

28 grudnia br. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Alergologicznych, działającej przy WUG. Tematem obrad był wniosek WUG KWK "Murcki-Staszic" dotyczący możliwości bezpiecznej eksploatacji pokładu 510 ścianą 2b-S w polu S na poz. 900 m w aspekcie proponowanych rozwiązań organizacyjno-technicznych, dotyczących sposobu przewietrzania i działań profilaktycznych w zakresie zagrożeń aerologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia metanowego.

Komisja po raz drugi zajmowała się eksploatacją w tym samym pokładzie 510. W lipcu br. na wniosek dyrektora OUG w Katowicach oceniano profilaktykę stosowaną w ścianie 8b-S, w której stwierdzano liczne przekroczenia dopuszczalnych stężeń metanu, w związku z czym kilkakrotnie wstrzymywano roboty górnicze.

Wniosek przedsiębiorcy dotyczący drugiej ściany w pokładzie 510 nie uzyskał pozytywnej opinii komisji. Uznano, że przedsiębiorca powinien go uzupełnić i poprawić, uwzględniając uwagi przedstawione w koreferacie i wniesione podczas dyskusji, a następnie ponownie przedłożyć go komisji.

do góry