Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z pracownikami podziemnych zakładów górniczych (..)

Spotkanie z pracownikami podziemnych zakładów górniczych i podmiotów wykonujących powierzone prace w ruchu zakładów górniczych

29 Grudnia 2011

29 grudnia br. w Kopalni Soli "Wieliczka" S.A. z inicjatywy Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie odbyło się spotkanie z pracownikami podmiotów wykonujących powierzone czynności w ruchu zakładów górniczych: Kopalni Soli "Bochnia" w Bochni i Kopalni Soli "Wieliczka" w Wieliczce. Głównym tematem spotkania był stan bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych w 2011 r., w tym w zakładach górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie. Omówiono przyczyny zaistniałych w 2011 r. wypadków i niebezpiecznych zdarzeń w nadzorowanych zakładach górniczych, wynikające z nich wnioski oraz podjęte lub konieczne do podjęcia działania naprawcze i profilaktyczne. Przedstawiono przepisy normujące prowadzenie transportu w wyrobiskach zwracając szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z prowadzenia transportu w wyrobiskach podziemnych. Wskazano i omówiono rolę przodowych brygad transportowych oraz osób dozoru. Przy omawianiu przyczyn zaistniałych wypadków w górnictwie omówiono rolę i wpływ "czynnika ludzkiego" na wypadkowość w zakładach górniczych.

do góry