Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Komisji ds. Ochrony Powierzchni

Posiedzenie Komisji ds. Ochrony Powierzchni

26 Kwietnia 2019

W piątek, 26 kwietnia br. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się posiedzenie Komisji ds. Ochrony Powierzchni, któremu przewodniczył pan Tomasz Białożyt. Przedmiotem obrad był „Program ochrony powierzchni w aspekcie eksploatacji górniczej KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka ujętej w planie ruchu na lata 2019-2021”, skierowany pod obrady przez dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku. W obradach Komisji, oprócz jej członków oraz przedstawicieli organów nadzoru górniczego, uczestniczyli również przedstawiciele: JSW S.A. oraz samorządu Miasta Jastrzębie-Zdrój, jak również Gminy Pawłowice i Gminy Mszana.

Komisja po analizie wniosku, wysłuchaniu stanowisk koreferentów, Prezydenta Miasta Ruda Śląska, dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku oraz po przeprowadzonej dyskusji pozytywne zaopiniowała przedłożony program. Ponadto mając na względzie uwarunkowania  ochrony powierzchni, sformułowała szereg zaleceń, które zostały zawarte w Uchwale nr 3/2019.

do góry