Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Uroczyste otwarcie Kopalni Basznia II

Uroczyste otwarcie Kopalni Basznia II

9 Maja 2019

W środę, 8 maja nastąpiło oficjalnie otwarcie Kopalni Siarki „Basznia II” należącej do przedsiębiorcy Polska Siarka Sp. z o.o., która prowadzić będzie wydobycie siarki w powiecie lubaczowskim. Na zaproszenie inwestora w uroczystości wziął udział Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Wojtacha oraz Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie, w którego właściwości miejscowej działalność prowadzi Kopalnia Basznia II. Ponadto w uroczystym uruchomieniu kopalni wzięli udział m.in.: przedstawiciele parlamentu, władz rządowych i samorządowych oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Eksploatacja siarki będzie prowadzona metodą otworową „Frascha”, czyli poprzez wytapianie siarki w złożu za pomocą przegrzanej wody poprzez otwory wiertnicze i wydobycie jej w stanie płynnym na powierzchnię. Starania o przywrócenie wydobycia siarki w Baszni, gdzie w latach 90. ubiegłego wieku prowadziła działalność wydobywczą Kopalnia Basznia, podjęto jeszcze w roku 2011. Koncesję na eksploatację złoża inwestor otrzymał w lipcu 2017 r.

do góry