Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Komisji ds. Zagrożenia Wyrzutami Gazów i (..)

Posiedzenie Komisji ds. Zagrożenia Wyrzutami Gazów i Skał w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Metali

7 Maja 2010
W dniu 7 maja 2010 r. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się czwarte posiedzenie Komisji do spraw Zagrożenia Wyrzutami Gazów i Skał w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Metali powołanej zarządzeniem nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 września 2009 r.

W programie posiedzenia znalazły się m.in.:
  1. Wręczenie powołań dla nowych członków Komisji.
  2. Odczytanie protokołu z trzeciego posiedzenia Komisji.
  3. Przedstawienie wyników dotychczasowych badań, przesłuchań i dochodzeń.
  4. Omówienie wyników z prac i badań specjalistycznych.
  5. Przedstawienie propozycji spisu treści do sprawozdania z prac Komisji.
  6. Omówienie propozycji przepisów dotyczących zagrożenia wyrzutowego przekazanych przez członków Komisji.
 
do góry