Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Komitetu Technicznego nr 31

Posiedzenie Komitetu Technicznego nr 31

2 Lipca 2010
W dniu 23.06.2010 r. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Technicznego nr 31, ds. Górnictwa Nafty i Gazu przy Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie. Podczas posiedzenia dokonano uzgodnienia i omówienia następujących projektów roboczych norm:
- PN ISO 10426-6
Przemysł naftowy i gazowniczy – Cementy i materiały do cementowania otworów – Część 6: Metody określania statycznej wytrzymałości strukturalnej zaczynów cementowych.
- PN ISO 13942
Przemysł naftowy i gazu ziemnego – Systemy rurociągów przesyłowych – Zawory instalowane na rurociągach.
- PN ISO 14691
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy – Sprzęgła podatne do mechanicznych układów przenoszenia mocy – Zastosowania ogólne.
Normy, pomimo dowolności stosowania, spełniają szczególne znaczenie podczas projektowania konstrukcji urządzeń i obiektów, jak również podczas projektowania i wykonywania zabiegów cementacyjnych rur okładzinowych.
Podkreślić należy znaczenie normy PN ISO 10426-6, która wskazuje m.in. jak istotnym dla projektowania, a następnie bezpieczeństwa wykonywania zabiegu cementacji rur okładzinowych w otworze, jest określenie krytycznej wytrzymałości strukturalnej zaczynu cementowego.
do góry