Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z przedstawicielami działów obudowy i działów (..)

Narada z przedstawicielami działów obudowy i działów robót podziemnych zakładów górniczych

30 Czerwca 2010

29 czerwca br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku odbyła się narada dyrektora Urzędu inż. Zbigniewa Schinohla z przedstawicielami działów obudowy i działów robót kilkunastu podziemnych zakładów górniczych. W naradzie uczestniczyli również przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i Departamentu Górnictwa Wyższego Urzędu Górniczego. Celem narady była poprawa stanu bezpieczeństwa w wyrobiskach podziemnych, a w szczególności ograniczenie zagrożenia zawałowego i opadem skał.

W podsumowaniu narady uznano, że kluczowe znaczenie w tym przypadku ma:

  • prowadzenie robót zgodnie z ustaleniami projektu technicznego wraz z technologią;
  • prawidłowy nadzór nad prowadzonymi robotami sprawowany przez kierownictwo, dozór ruchu i przodowych;
  • rzetelna kontrola stanu obudowy wyrobisk, w tym pomiary stopnia skorodowania obudowy stalowej oraz podejmowanie zdecydowanych i skutecznych działań w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
  • niezwłoczne podejmowanie dodatkowych działań profilaktycznych w przypadku stwierdzenia opadu skał ze stropu i ociosów.
Uczestnicy narady uznali ponadto zintensyfikowanie szkoleń i instruktaży pracowniczych w zakresie prawidłowego i bezpiecznego wykonawstwa obudowy jako konieczny warunek poprawy bezpieczeństwa
do góry