Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Rady Programowej miesięcznika WUG

Posiedzenie Rady Programowej miesięcznika WUG

11 Marca 2010
W dniu 11 marca 2010 r. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się drugie posiedzenie Rady Programowej miesięcznika "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie". Obrady otworzył prezes WUG Piotr Litwa. Redaktor naczelny Mirosław Koziura podsumował działalność miesięcznika w roku 2009 przedstawił informacje na temat statusu prawnego, profilu, kręgu odbiorców i działalności redakcji czasopisma. W ramach dyskusji dotyczących wydawania miesięcznika członkowie Rady przedstawili propozycje działań na rzecz dalszego rozwoju i poszerzania kręgu odbiorców czasopisma.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego - Wydawca miesięcznika Piotr Litwa przypomniał, że ideą przyświecającą utworzeniu Rady jest skupienie wokół miesięcznika WUG grupy wybitnych przedstawicieli świata nauki, którzy będą udzielać redakcji wsparcia w formułowaniu i realizacji linii programowej czasopisma.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 stycznia 2009 r. do zadań Rady Programowej należy:
  • konsultowanie i opiniowanie założeń programowych miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie",
  • inspirowanie tematyki wiodącej miesięcznika,
  • pozyskiwanie dla miesięcznika autorów o wysokim autorytecie naukowym i zawodowym,
  • pomoc w nawiązywaniu krajowych i zagranicznych kontaktów z wydawcami oraz redakcjami innych czasopism o podobnym profilu,
  • udzielanie Kolegium Redakcyjnemu miesięcznika fachowych porad, wynikających z wiedzy i doświadczenia członków Rady Programowej,
  • dokonywanie okresowej analizy i oceny zawartości merytorycznej miesięcznika,
  • wspieranie w staraniach o zapewnienie trwałych podstaw i rozwoju miesięcznika.
do góry