Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w (..)

Posiedzenie Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie Węgla Kamiennego

13 Marca 2008

13 marca br., w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego, odbyło się drugie posiedzenie Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie Węgla Kamiennego. Podczas spotkania Prezes Zarządu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. Stanisław Parol omówił dokument "Sposób prowadzenia akcji ratowniczych i prac profilaktycznych z wykorzystaniem gazów inertnych", opracowany przez CSRG S.A. w lutym br. Dyrektor Departamentu Prawnego Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Gisman przedstawił zasadnicze kierunki zmian w projekcie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze. Następnie odbyła się dyskusja wokół tematów przedstawionych w obu wystąpieniach.

Rada do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie Węgla Kamiennego jest organem roboczym Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego i skupia przedstawicieli nadzoru górniczego, szefów spółek węglowych oraz naukowców związanych z branżą wydobywczą.

do góry