Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Szkolenie w ramach kampanii "Mniej dźwigaj"

Szkolenie w ramach kampanii
"Mniej dźwigaj"

12 Marca 2008

12 marca br., w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego, odbyło się szkolenie w ramach kampanii na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym "Mniej dźwigaj". Współorganizatorem szkolenia był Centralny Instytut Ochrony Pracy–Państowy Instytut Badawczy.

Europejska kampania "Mniej dźwigaj", na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym, jest prowadzona przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy i promuje dyrektywę europejską 90/269/EWG, w sprawie minimalnych wymagań dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa podczas ręcznego przemieszczania ciężarów.

W szkoleniu w WUG udział wzięli pracownicy służb BHP podziemnych zakładów górniczych, przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach oraz urzędów górniczych. Podczas szkolenia podjęto m.in. zagadnienia realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Poruszono także problematykę zapobiegania urazom związanym z ręcznymi pracami transportowymi.

do góry