Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla koordynacji (..)

Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenami miast: Pszów, Radlin, Rybnik i Rydułtowy oraz gminy Gaszowice

28 Marca 2024

W środę, 27 marca br. w klubie NOT PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowach odbyło się posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenami miast: Radlin, Rybnik i Rydułtowy oraz gminy Gaszowice. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele: Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Katowicach, PGG S.A. KWK ROW w Rybniku oraz urzędów miast: Rybnika, Radlina i Rydułtów.

Podczas posiedzenia omówiono między innymi:

  • realizację wniosków z poprzedniego posiedzenia Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenami miast: Radlin, Rybnik i Rydułtowy oraz gminy Gaszowice;
  • zakres eksploatacji górniczej dokonanej w roku 2023 wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych i budowlanych, w tym pomiarów prędkości i przyspieszeń drgań gruntu oraz deformacji terenu, a ponadto skutków zaistniałych, wysokoenergetycznych wstrząsów górotworu, indukowanych działalnością górniczą;
  • realizację uwag zawartych w opiniach samorządów do planów ruchu PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel i Ruch Rydułtowy na lata 2022-2024;
  • przebieg usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w roku 2023 przez PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel i Ruch Rydułtowy;
  • planowany zakres eksploatacji górniczej w 2024 r. wraz z prognozami wpływów tej eksploatacji.
do góry