Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej KWK „Piast-Ziemowit”

7 Kwietnia 2017

W czwartek 6 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Bieruń odbyło się 14. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalni Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK „Piast-Ziemowit” na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Bieruń. Spotkanie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczył Burmistrz Miasta Bierunia, dyrektor KWK „Piast-Ziemowit” oraz przedstawiciele: UM Bieruń, Wyższego Urzędu Górniczego, Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o., Zakładu Zagospodarowania Mienia Kompanii Węglowej S.A. oraz KWK „Piast-Ziemowit”.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2016 r. i I kwartale 2017 r. oraz podano informacje na temat skutków jakie wystąpiły na powierzchni terenu podczas eksploatacji górniczej wraz z wyszczególnieniem stosowanej profilaktyki górniczej i budowlanej.

Ponadto przedstawiono sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli PGG Sp. z o.o. i Zakładu Zagospodarowania Mienia KW S.A. związanego z uporządkowaniem własności działek.

Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego w okresie II i III kwartału 2017 r. zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz zadań dotyczących profilaktyki budowlanej i ograniczających ujemny wpływ projektowanej eksploatacji na środowisko.

do góry