Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych w (..)

Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych w podziemnych zakładach górniczych i przedstawicielami przedsiębiorców

6 Kwietnia 2017

5 kwietnia br.  odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami działów energomechanicznych w podziemnych zakładach górniczych nadzorowanych przez Urząd oraz z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców.

Podczas obrad omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach.
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2016 r. oraz w pierwszych miesiącach 2017 r.
  • przyczyny i okoliczności wypadków i zdarzeń zaistniałych od czasu poprzednich spotkań.
  • wnioski wynikające z zakończonych badań okoliczności i przyczyn wypadków i zdarzeń.

 W trakcie spotkania szczególną uwagę zwrócono na:

  • wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników, w tym powody i motywy wykonywania prac w sposób niebezpieczny,
  • stan techniczny maszyn i urządzeń budowy przeciwwybuchowej oraz ich kontrolę przez osoby dozoru ruchu elektrycznego,
  • prawidłowe projektowanie sieci rurociągów doprowadzających wodę do oddziałów eksploatacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracujących tam ludzi,
  • zasady przeprowadzania szkoleń pracowników oraz osób dozoru, w tym firm obcych, zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego,
  • wyposażenie maszyn urabiających w układy zraszania w aspekcie zgodności z dokumentacjami techniczno-ruchowymi i projektami technicznymi,
  • wyposażenie przenośników zgrzebłowych, na trasie których zabudowano kruszarki, w aspekcie zaistniałych wypadków w 2016 r. i 2017 r.
do góry