Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom

18 Listopada 2016

W czwartek, 17 listopada br. w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu odbyło się 11 posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom.

Posiedzeniu przewodniczył Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli: Zastępca Prezydenta Miasta Bytomia, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Bytomiu, Wyższego Urzędu Górniczego, Węglokoksu Kraj sp. z o.o., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Centralnej Pompowni „Bolko” sp. z o.o., Kompanii Węglowej S.A. Oddział Zakład Zagospodarowania Mienia z siedzibą w Tychach oraz zakładów górniczych: KWK „Bobrek-Piekary”, KWK „Centrum”, KWK „Rozbark V” i ZG „EKO-PLUS” sp. z o.o.

Na wstępie posiedzenia przedstawiono wyniki obserwacji wpływów eksploatacji górniczej KWK „Bobrek-Piekary”, ujawniających się w pasie drogowym Obwodnicy Północnej miasta Bytomia.

Następnie przedstawiciele zakładów górniczych: KWK „Bobrek-Piekary” i ZG „EKO-PLUS” sp. z o.o., omówili zakres eksploatacji górniczej dokonanej w ostatnim półroczu, a także eksploatacji projektowanej na IV kwartał br. i I kwartał 2017 r. Istotną dla przedstawicieli władz miasta była informacja o zakończeniu eksploatacji górniczej, prowadzonej w filarze ochronnym dzielnicy Karb.

W dalszej części spotkania omówiono oddziaływanie eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu oraz realizację rzeczowo-finansową planów usuwania szkód górniczych za III kwartały 2016 r. Z przedstawionych danych wynikało znaczne zaangażowanie środków finansowych na usuwanie tych szkód, sięgające prawie 38 mln zł.

Przedstawiciele zakładów górniczych KWK „Centrum” i KWK „Rozbark V”, należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., przedstawili aktualny stan przedsięwzięć związanych z likwidacją tych zakładów górniczych.

Zastępca Prezydenta Miasta Bytomia podziękował uczestnikom posiedzenia za rzetelne podejście do problemu naprawy szkód górniczych na terenie miasta. Podkreślił dobrą współpracę z przedsiębiorcami górniczymi oraz zadeklarował sprawne rozpatrywanie spraw związanych z opiniowaniem planów ruchu zakładów górniczych.

do góry