Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Rozstrzygnięto Konkurs „Na początek 180 dni bez (..)

Rozstrzygnięto Konkurs „Na początek 180 dni bez wypadku”

22 Listopada 2016

W poniedziałek, 21 listopada br. zakończyła pracę Kapituła Konkursu „Na początek 180 dni bez wypadku”, nad którym Honorowy Patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Do rywalizacji zgłosiły akces kierownictwa 35 zakładów górnictwa podziemnego. Oceniano ich wyniki w okresie od 15 maja do 10 listopada br.

Kapituła wyłoniła laureatów w trzech kategoriach: zakładów zatrudniających do 1500 osób; zakładów zatrudniających od 1501 do 3500 osób; zakładów zatrudniających powyżej 3500 osób. Ponadto przyznano nagrodę specjalną za działalność prewencyjną. Werdykt Kapituły zostanie uroczyście ogłoszony podczas akademii barbórkowej WUG, która odbędzie się 2 grudnia br. w Muzeum Śląskim w Katowicach. Podczas tej uroczystości zwycięzcy otrzymają przyznane im nagrody.

Zadaniem Kapituły było przeprowadzenie analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zgłoszonych do konkursu zakładach górniczych, w tym analizy wypadkowości za okres 180 dni oraz przedstawienie oceny ustalonych przez Kapitułę wskaźników wypadkowości. Ponadto jej zadaniem była ocena służb kopalnianych zgłoszonych do konkursu zakładów górniczych, w zakresie działań prewencyjnych oraz sposobu propagowania wśród członków załóg górniczych zasad Konkursu. Na podstawie wyników obu kryteriów wyłonieni zostali laureaci.

Konkurs był organizowanym przez WUG i Fundację „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego”. Kapituła, powołana 31 maja br. przez prezesa WUG, pracowała w 16-osobowym, następującym składzie:

 • Przewodniczący: Wojciech Magiera, wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego,
 • Zastępca Przewodniczącego: Krzysztof Cybulski – prezes Zarządu Fundacji „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego”.

Członkowie:

 • Kazimierz Grajcarek, NSZZ „Solidarność” Sekretariat Górnictwa i Energetyki,
 • Dariusz Trzcionka, Porozumienie Związków Zawodowych „Kadra”,
 • Dariusz Potyrała, Związek Zawodowy Górników w Polsce,
 • Krzysztof Król,  Wyższy Urząd Górniczy,
 • Janusz Malinga, Wyższy Urząd Górniczy,
 • Zbigniew Rawicki, Wyższy Urząd Górniczy,
 • Jerzy Kolasa, Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach,
 • Roman Sus, Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach,
 • Piotr Karkula, Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku,
 • Robert Podolski, Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu,
 • Józef  Koczwara, członek Zarządu Fundacji „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego”,
 • Jacek Romuk, członek Zarządu Fundacji „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego”,
 • Jolanta Talarczyk, Wyższy Urząd Górniczy,
 • Zdzisław Król - sekretarz Kapituły, Wyższy Urząd Górniczy.

Patronat medialny nad rywalizacją kopalń objęło 11 redakcji: Gość Niedzielny oraz Radio eM, Dziennik Zachodni oraz portal internetowy Nasze Miasto, Trybuna Górnicza i portal nettg.pl, Nowy Przemysł i portal wnp.pl, Polskie Radio Katowice, TVP3 Katowice, Europerspektywy.

do góry