Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Cyców, Ludwin i Puchaczów

14 Grudnia 2016

We wtorek, 13 grudnia br. w siedzibie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. odbyło się
9. Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Cyców, Ludwin i Puchaczów.

W spotkaniu uczestniczyli: wójtowie tych gmin, przedstawiciele LW „Bogdanka” S.A., Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie oraz Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych Działalnością Górniczą.

Podczas obrad omówiono m.in.:

  • informacje Wójtów Gmin: Puchaczów, Ludwin i Cyców na temat szkód górniczych, które wystąpiły w II półroczu 2016 r., oraz napraw wynikłych z prowadzenia bieżącej działalności górniczej LW „Bogdanka” S.A.,
  • sprawozdanie kierownictwa LW „Bogdanka” S.A. z przebiegu eksploatacji górniczej
    w okresie II półrocza 2016 r., ze szczególnym uwzględnieniem skutków jej oddziaływania na powierzchnię terenu w granicach obszaru górniczego w tym okresie,
  • zaplanowane na I półrocze 2017 r. roboty górnicze i prognozowane
    w tym okresie oddziaływania na powierzchnię terenu,
  • przedstawione przez kierownictwo LW „Bogdanka” S.A. sprawy związane z naprawą szkód górniczych w II półroczu 2016 r. (tj. ilość zgłoszeń, liczba i rodzaj wykonanych napraw, wydatki kopalni, zabezpieczenia profilaktyczne itp.),
  • kwestię funkcjonowania aparatury do pomiarów wstrząsów w LW „Bogdanka” S.A.
do góry