Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami Spółki Restrukturyzacji (..)

Spotkanie z przedstawicielami Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

15 Grudnia 2016

W środę, 14 grudnia br. w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym w Katowicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Podstawowy zakres tematyki spotkania obejmował organizację i zadania służb energomechanicznych zakładów górniczych tworzonych w ramach restrukturyzacji przemysłu węglowego.

Obecni na spotkaniu byli kierownicy działów energomechanicznych następujących zakładów górniczych lub zakładów funkcjonujących w ramach Oddziałów SRK S.A.:

 • Centralny Zakład Odwadniania Kopalń (Oddział w Czeladzi),
 • KWK „Jas-Mos” (Oddział w Jastrzębiu Zdroju),
 • KWK „Makoszowy” (Oddział w Zabrzu),
 • KWK „Boże Dary” (Oddział w Katowicach),
 • KWK „Brzeszcze Wschód” (Oddział w Brzeszczach),
 • KWK „Mysłowice” (Odział w Mysłowicach),
 • KWK „Centrum” (Oddział w Bytomiu),
 • KWK „Kazimierz Juliusz” (Oddział w Sosnowcu).

 W trakcie obrad omówiono następujące zagadnienia:

 • wypadkowość w górnictwie w 2016 r.,
 • struktury organizacyjne i zadania służb energomechanicznych w Oddziałach SRK S.A., w ramach których funkcjonują poszczególne zakłady górnicze,
 • wymagania przepisów dotyczących wykonywania prac przez podmioty w ruchu zakładu górniczego,
 • wypadki i niebezpieczne zdarzenia w obiektach nadzorowanych przez dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego,
 • utrzymywanie we właściwym stanie technicznym szybów wdechowych w okresie zimowym,
 • zatrudnianie w ruchu zakładów górniczych osób wykonujących czynności specjalistyczne,
 • zasady likwidacji szybów.
do góry