Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Cyców, Ludwin i Puchaczów

19 Czerwca 2017

W środę, 14 czerwca br. w siedzibie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. odbyło się 10. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Cyców, Ludwin i Puchaczów.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów terytorialnych - wójtowie gmin, przedstawiciele LW „Bogdanka” S.A. oraz Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie.

Podczas obrad omówiono m.in.:

  • informacje Wójtów Gmin Puchaczów, Ludwin, Cyców na temat szkód górniczych, które wystąpiły w I półroczu 2017 r., oraz napraw wynikłych z prowadzenia bieżącej działalności górniczej LW „Bogdanka” S.A.,
  • sprawozdanie Kierownictwa LW „Bogdanka” S.A. z przebiegu eksploatacji górniczej w okresie I półrocza 2017 r., ze szczególnym uwzględnieniem skutków jej oddziaływania na powierzchnię terenu w granicach obszaru górniczego w tym okresie,
  • zaplanowane na II półrocze 2017 r. roboty górnicze i prognozowane w tym okresie oddziaływania na powierzchnię terenu,
  • kwestie związane z naprawą szkód górniczych w I półroczu 2017 r. (w tym ilość zgłoszeń, liczbę i rodzaj wykonanych napraw, wydatki kopalni, zabezpieczenia profilaktyczne), w oparciu o dane przedstawione przez Kierownictwo LW „Bogdanka” S.A.
do góry